Ringkasan Minggu Pertama
Minggu Pertama : bermula pada 3 Mei 2011 dan berakhir pada 6 Mei 2011.

Kami dipecahkan kepada 2 kumpulan :
1 - Bahagian Mekanikal - lokasi kerja di Tambun, Ipoh
2 - Bahagian Elektrikal - lokasi kerja di N006, PUO

Bahagian Mekanikal :
ditugaskan untuk menyiapkan gelanggang

Bahagian Elektrikal :
ditugaskan untuk memahami, memasang dan menguji litar dengan memasukkan aturcara yang akan digunakan pada hari pertandingan nanti selain mengosongkan bilik L3 sebagai lokasi pemasangan gelanggang kami.