Ringkasan Minggu KeduaMinggu Kedua : 9 Mei 2011 - 13 Mei 2011

Bahagian Mekanikal :
Kerja-kerja pemasangan ketiga-tiga robot (1 robot manual dan 2 robot automatik) dimulakan mengikut rekabentuk yang telah dirancang. Robot-robot tersebut akan dihantar ke PUO setelah selesai dipasang.

Bahagian Elektrikal :
Pengujian pada litar elektronik masih diteruskan, di samping mempelajari cara untuk mengaturcara mikropemproses dengan menggunakan satu perisian khas yang kami gunakan.