Ringkasan Minggu KetigaMinggu Ketiga : 16 Mei 2011 - 20 Mei 2011

Bahagian Mekanikal :
Meneruskan kerja-kerja pemasangan robot mengikut rekabentuk yang telah dibincangkan.

Bahagian Elektrikal :
Membina pelbagai aturcara untuk menguji robot yang telah siap dibina bagi mendapatkan hasil yang mantap. Selain itu, litar dilukis dengan menggunakan perisian EagleCAD sebelum diterjemahkan di atas papan PCB.