Ringkasan Minggu KeempatMinggu Keempat : 23 Mei 2011 - 27 Mei 2011

Bahagian Mekanikal : Meneruskan kerja-kerja pembinaan robot seperti yang dirancang, di samping memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan semasa pemasangan dijalankan.

Bahagian Elektrikal : Ujian demi ujian dilakukan ke atas robot bagi mengenal pasti kesesuaian aturcara dan peralatan yang digunakan, serta melancarkan pergerakan robot-robot tersebut.