Pengundian

* PUO'69 dalam Kumpulan B *
sumber : robofest