Ringkasan Minggu Kelima
Minggu Kelima : 30 Mei 2011 - 3 Jun 2011


Minggu ini bahagian mekanikal dan juga bahagian elektrikal disatukan semula di Makmal N006. Gelanggang dipasang bagi melengkapkan latihan dan ujian untuk pergerakan robot sebelum berlangsungnya pertandingan.